Tarım makinaları üreten UTM Tarım Makinaları A.Ş. olarak üretim ve hizmetlerimizi gerçekleştirirken enerji kaynaklarını korumak ve gelecek nesillere aktarmak temel prensibimizdir.

Bu çerçevede;

  • Faaliyetlerimize ait enerji boyutlarını belirleyerek yürürlükteki ilgili yasal mevzuatlara uymayı,
  • Tarım makinaları üretiminde yenilenebilir enerji kullanımını gerçekleştirmeyi,
  • Üretmiş olduğumuz makinaları enerji verimliliği kapsamında tasarlamayı ve üretmeyi,
  • Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek tasarruflu makine ve araç kullanımını yaygınlaştıracağımızı,
  • Enerji yönetimi ve verimliliği konusunda çalışanlarımızın eğitimini, paydaşlarımızın bilgilendirilmesini sağlamayı,

Enerji Yönetim Sisteminin dökümante edilmesini, gözden geçirme ve sürekliliğinin sağlanmasını ve ilgili taraflara deklare edilmesini

Taahhüt ederiz…