Karşılıklı Güven

Şeffaflık, dürüstlük, adil ve tutarlı olmak

Birlik ve beraberlik sağlanmadan başarılı ve güçlü olunamayacağı bilincindeyiz.

İnsani değerler her zaman ön planda olacak şekilde müşterilerimizle ve tüm çalışanlarımızla en doğru iletişimi kurmak, doğru bilgiyi doğru şekilde paylaşmak, daima dürüst, adil ve tutarlı davranmak.

Gelecek Odaklılık

Değişimi istemek, yenilikçilik, sonuç odaklılık

Alışılagelmiş iş yapma metodları yerine daima değişim, yenilenme ve ilerleme anlayışına sahip araştırmacılar olmak, kurumu, rakiplerin bir adım ötesine geçirecek ürün, süreç ve operasyonları geliştirmek için fırsatları hızlı ve kararlı bir biçimde yakalamak, işleri farklı yapma azim ve cesaretini göstermek.

Sahiplenme

Sorumluluk, İnisiyatif alma

Kurumun dününü, bugününü ve yarınını sahiplenmek, görevin getirdiği tüm sorumlulukları üstlenerek gerekli durumlarda inisiyatif almak, verilen kararların sonuçlarını üstlenmek ve daha iyisi için üzerine düşeni yapmak

Toplumsal duyarlılık, Topluma saygı

Kurumun ve sektörün etik kuralları doğrultusunda davranarak tüm topluma karşı dürüst, güvenilir ve tutarlı olmak, ürün ve faaliyetler ile ilgili toplumu doğru bilgilendirmek ve bilinçlendirmek.