UTM Tarım Makinaları A.Ş. olarak faaliyet ve hizmetlerimizden kaynaklanabilecek riskler için gerekli aksiyonları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak, böylelikle ziyaretçilerimizin, tedarikçilerimizin, çevre halkımızın, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliğini ve sağlığını en üst düzeyde korumak temel ilkemizdir.

Bu çerçevede;

  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükteki mevzuat ile diğer gereklilikleri takip etmek ve bunları yerine getirmek
  • İSG amaç ve hedeflerini belirlemek, önemli riskler için yönetim programı oluşturmak ve İSG performansını sürekli iyileştirmek
  • Risk değerlendirmesi yaparak iş kazası ve meslek hastalıklarına sebep olabilecek unsurları kontrol altına almak ve tekrar oluşmasını önleyecek gerekli aksiyonları gerçekleştirmek
  • Resmi makamlar, ilgili kuruluşlar, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile işbirliği içinde İSG standartlarımızı yükseltmeye çalışmak
  • Kurum genelinde İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin daha üst seviyeye çıkartılması için eğitimler planlamak ve sürekliliğini sağlamak
  • Tüm çalışanlarımızın, hizmet aldığımız alt iş veren çalışanları ile ziyaretçilerimizin sağlığını ve güvenliğini korumak, bunun için gerekli olan İSG İşbaşı eğitimlerini ve periyodik eğitimlerini vermek ve UTM iş güvenliği genel kuralları hakkında bilgilendirme yapmak

İSG politikamızın tüm ilgili taraflara ulaşmasını sağlamak UTM Tarım Makinaları A.Ş. olarak tüm çalışanlarımızın görevidir.