UTM Tarım Makinaları Kalite Prensibi

Ulusal ve uluslararası standartların ve müşteri beklentilerinin de üzerinde ürünleri müşterilerine sunmaktır.

UTM Tarım Makinaları A.Ş., Kalite Yönetim Sistemini ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uygun olarak faaliyetlerini yürütmektedir.

Tüm faaliyetlerimizde amacımız, müşterilerimizin ürünlerimize ve hizmetlerimize karşı duydukları memnuniyetlerini sürekli arttırmaktır.

Bu bağlamda Kalite Politikamız;

  • Ülke ekonomisine katkı sağlamak bilinci ve sorumluluğu ile çalışmak, yönetimimizin önderliğinde müşterilerimize en iyi faydayı sağlayacak kalitede ürün ve hizmeti sunmak.
  • Çalışanlarımıza uygun ortamlar hazırlayarak, sürekli gelişmeleri ve kendilerini yenileyebilmeleri için onları desteklemek.

Sürekli gelişme ve iyileştirme şirket kültürümüz olup; Kalite, tüm çalışanlarımızın sorumluluğundadır.

Çalışanlarımızın sahip oldukları iş ahlakını ve yeteneklerini, kendilerine sunmuş olduğumuz eğitimlerle geliştirmek temel ilkelerimizdendir.

Yönetimimiz, Kalite Yönetim Sistemimizin işleyişi için ihtiyaç duyulan tüm kaynakları sağlayacağını taahhüt etmektedir.

Çevre Politikamız

UTM Tarım Makinaları ailesi, çevreyi değerli bir hazine olarak görmekte ve gelecekte bütün dünya insanlarının faydalanabilmesi için çevrenin en iyi şekilde korunması gerektiğinin bilinci içerisinde tüm faaliyetlerini yürütmektedir.

UTM’ de yenilikçi, uluslararası standartların üstünde kalitede üretimin yanı sıra çevreyi korumayı da işimizin ayrılmaz bir parçası kabul ediyoruz.

Bu çerçevede;

 *Yasal ve Diğer Şartlara Uyum

Müşterilerimizin, çalışanların ve faaliyetlerimizden etkilenen toplumun beklentilerini yerine getirmek için, bu amaçla düzenlenen yasaları ve diğer şartları sürekli olarak izlemek, bunlara uyum sağlamak.

 *Çalışanların Katılımı

Eğitimlerle bilinçlendirerek çalışanlarımızın duyarlılığını arttırmak, faaliyetlerimizin daha başarılı olması için bu sayede çalışanların katılımını sağlamak. Bu bilincin çalışanlarımız aracılığı ile yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak.

 *Doğal Kaynakların Etkin Kullanımı

Kullandığımız elektrik, su, yakıt gibi kaynakların kullanımını azaltarak enerji tasarrufu sağlamak, atık ve fireleri azaltmak bu sayede doğal kaynakların etkin kullanımı sağlamak.

*Çevre Kirliliğinin Azaltılması

Yeni yatırım ve projelerde, teknik, ekonomik ve ticari olanakların elverdiği ölçüde çevreye zarar vermeyen teknolojileri kullanmak ve mümkün olduğu ölçüde mevcut yapıda da iyileştirmeler yapmak suretiyle çevreye verilen zararı en aza indirmek. Mevcut olan tüm proseslerimiz ile ilgili çevreye zarar vermeyen üretim metod ve atık yönetimini geliştirmek.

*Sürekli Gelişme

Mevzuat ve Yasal düzenlemeler çerçevesinde çalışanlarımızın da katılımı ile doğal kaynakların etkin kullanımı ve çevre kirliliğinin azaltılması için belirlenen hedefleri izleyerek, sürekli gelişme sağlamak. UTM ailesi, faaliyetlerinin önemli çevre boyutlarını belirlemeyi, tanımlamayı ve bu etkilerle ilgili amaç ve hedefleri tanımlayarak ISO 14001 çevre yönetim sistemini kurmayı ve işletmeyi taahhüt eder.

Çevreyi korumak ve geliştirmek UTM Tarım Makinaları A.Ş. olarak tüm çalışanlarımızın görevidir.